Informacja o zajęciach

Informujemy, iż ruszają zajęcia dla gr 1 w ramach PAI:

W dn.  30.10.2018 odbędzie Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 10.11-16.11.2018 w wymiarze 3h, 19.11.2018-23.11.2018  z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu.

oraz Warsztaty rozwoju osobistego  od 10.12 do 14.12.2018.

O miejscach i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.