Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty do pobrania w wersji czarno-białej

Dokumenty do pobrania w wersji kolorowej


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe nr 1/AZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Aktywni zawodowo RPMA.09.01.00-14-9784/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Protokół – ogłoszenie z dnia 7.02.2019

Protokół z otwarcia oraz protokół z udzielonego zamówienia dot. ofert w zakresie przeprowadzenia zapytania ofertowego polegającego na przeprowadzeniu „Kurs podstaw obsługi komputera” w ramach projektu Aktywni zawodowo.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe nr 2/AZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych: Kucharz z obsługą imprez okolicznościowych, Magazynier z obsługą wózka widłowego, Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac, Opiekun osób starszych, Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV, Florystyka i bukieciarstwo w ramach projektu „Aktywni zawodowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Protokół – ogłoszenie z dnia 25.03.2019

Protokół z udzielonego zamówienia dot. ofert w zakresie przeprowadzenia zapytania ofertowego polegającego na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych: Kucharz z obsługą imprez okolicznościowych, Magazynier z obsługą wózka widłowego, Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac, Opiekun osób starszych, Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV, Florystyka i bukieciarstwo w ramach projektu Aktywni zawodowo.

Szczegółowe informacje w załączniku:


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe nr 3/AZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i organizacja: „Grupowego poradnictwa specjalistycznego” dla 25 uczestników projektu Aktywni zawodowo współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe nr 4/AZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i organizacja: „Treningu motywacyjnego” dla uczestników projektu Aktywni zawodowo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Protokół do zapytanie ofertowego nr 3/AZ/2019

Protokół z otwarcia oraz protokół z udzielonego zamówienia dot. ofert w zakresie przeprowadzenie i organizacja: „Grupowego poradnictwa specjalistycznego” dla 25 uczestników projektu Aktywni zawodowo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Protokół do zapytanie ofertowego nr 4/AZ/2019

Protokół z otwarcia zamówienia dot. ofert w zakresie przeprowadzenie zadania „Treningu motywacyjnego” w ramach projektu Aktywni zawodowo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach: