Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
Tel: 603 634 099
e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl

oraz

Gmina Wierzbica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy
Ul. Kościuszki 73,
26-680 Wierzbica
tel: 48/ 618-24-56
e-mail: www.gopswierzbica.pl