Informacja o zajęciach

Informujemy , iż nadal trwa rekrutacja do projektu Aktywni zawodowo. Osoby korzystające z pomocy MOPS/GOPS, zamieszkujące powiat radomski i szydłowiecki, bezrobotne, bierne zawodowo, które chcą zainwestować w rozwój, ZAPRASZAMY !

Informacja dt. staży

PRACODAWCO, SZUKASZ STAŻYSTY? ZAPRASZAMY DO

Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,

które realizuje od czerwca 2018 r. projekt Aktywni zawodowo. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego

Czytaj więcej …

Harmonogramy kursów zawodowych

Informujemy, iż rozpoczynają się kursy zawodowe: „Kucharz z obsługą imprez okolicznościowych”, „Profesjonalny Handlowiec z obsługą kas fiskalnych”, „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac”, „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1kV”, „Magazynier z obsługą wózków widłowych”, „Operator koparko-ładowarki”.

O terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.