Zaproszenie

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz
z Gminą Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy
zapraszają do udziału w projekcie