Opis

BEZPŁATNE SZKOLENIA UNIJNE DLA OSÓB Z POWIATU
SZYDŁOWIECKIEGO I RADOMSKIEGO

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną kadrę trenerską
– zwroty kosztów dojazdu na szkolenie
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7
– certyfikaty ukończenia szkolenia
– stypendium za szkolenie zawodowe
– asystenta osoby niepełnosprawnej
– wynagrodzenie za staż

więcej …