Informacja o zajęciach

Informujemy , iż rozpoczęły się  zajęcia dla gr 5.

Zajęcia indywidualne 02.03.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 04.03-08.03.2019 w wymiarze 3h, 08.02.2019-09.03 z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu

W dniach od 18.03 do 22.03.2019 r. będą odbywały się „Warsztaty rozwoju osobistego” w ramach PAI w wymiarze 30 godzin.

O miejscu i terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.

Zmiana w dokumentacji

Szanowni Państwo,
 
W Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie nastąpiła zmiana w paragrafie 3 Zasady rekrutacji i bezpieczeństwa w punkcie 6. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem i stosowaniem do aktualnej jego wersji.

Informacja o zajęciach

Informujemy , iż rozpoczynają się kolejne zajęcia:

Zajęcia indywidualne 11.02.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 13.02-14.02.2019 w wymiarze 3h, 15.02.2019 z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu

O miejscu i terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.

Informacja o zajęciach

Informujemy , iż ruszają zajęcia dla gr 4.

Zajęcia indywidualne 01.02.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 04.02-05.02.2019 w wymiarze 3h, 08.02.2019-13.02 z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu

W dniach od 18.02 do 22.02.2019 r. będą odbywały się „Warsztaty rozwoju osobistego” w ramach PAI w wymiarze 30 godzin.

O miejscu i terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.

Informacja o zajęciach

Informujemy, iż w dn. od 30.11.2018 odbyły się zajęcia indywidualne dla gr 3: Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h.

Informujemy, iż w najbliższym czasie odbędą się zajęcia:

Diagnoza sytuacji zawodowej 27.12-28.12.2018 w wymiarze 3h,

09.01,10.01,11.01.2019  z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu.

oraz zajęcia grupowe: Warsztaty rozwoju osobistego  od 14.01.2019 do 18.01.2019.

O miejscach i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Informacja o zajęciach

Informujemy, iż w najbliższym czasie odbędą się zajęcia indywidualne dla gr 2:

W dn.  19.11.2018 odbędzie Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 22.11-08.12.2018 w wymiarze 3h, 15.12.2018  z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu.

oraz zajęcia grupowe: Warsztaty rozwoju osobistego  od 03.01.2019 do 09.01.2019.

O miejscach i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Informacja o zajęciach

Informujemy, iż ruszają zajęcia dla gr 1 w ramach PAI:

W dn.  30.10.2018 odbędzie Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 10.11-16.11.2018 w wymiarze 3h, 19.11.2018-23.11.2018  z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu.

oraz Warsztaty rozwoju osobistego  od 10.12 do 14.12.2018.

O miejscach i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Informacja o rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja do grupy I projektu Aktywni zawodowo dobiega końca.

Jednocześnie informujemy, iż trwa nabór do kolejnej grupy. Serdecznie zapraszamy, szczególnie osoby bezrobotne z III profilem pomocy. Liczba miejsc jest ograniczona!