Biura

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
Tel: 603 634 099
e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl
Gmina Wierzbica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73,
26-680 Wierzbica
tel: 48/ 618-24-56
e-mail: gopswierzbica@poczta.onet.pl