Informacja o zajęciach

Zajęcia indywidualne dla gr III poza PAI:

w dn. 14.10.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 15.10, 16.10, 17.10.2019 w wymiarze 3h.

W dniach od 19.10 do 25.10.2019 r. będą odbywały się „Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej” w wymiarze 40 godzin.

W dniach 29.10-06.11.2019 r. będzie odbywało się „Grupowe poradnictwo specjalistyczne” w wymiarze 40 godzin

Zajęcia indywidualne dla gr IV poza PAI:

w dn. 16.10.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 21.10.2019 r. do  23.10.2019r. w wymiarze 3h.

W dniach od 07.11 do 19.11.2019 r. będą odbywały się „Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej” w wymiarze 40 godzin.

W dniach 21.11 – 29.11.2019. będzie odbywało się „Grupowe poradnictwo specjalistyczne” w wymiarze 40 godzin

Zajęcia indywidualne dla gr V poza PAI:

w dn. 17.10.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 21.10-23.10.2019 w wymiarze 3h.

W dniach od 31.10 do 12.11.2019 r. będą odbywały się „Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej” w wymiarze 40 godzin.

W dniach 14.11 – 26.11.2019. będzie odbywało się „Grupowe poradnictwo specjalistyczne” w wymiarze 40 godzin

O miejscu i terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.