Informacja o zajęciach

Zajęcia indywidualne dla gr II poza PAI:

w dn. 17.09.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 18.09, 19.09, 20.09.2019 w wymiarze 3h.

W dniach od 23.09 do 01.10.2019 r. będą odbywały się „Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej” w wymiarze 40 godzin.

W dniach 02.10-08.10.2019 r. będzie odbywało się „Grupowe poradnictwo specjalistyczne” w wymiarze 40 godzin

O miejscu i terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.