Informacja o zajęciach

Zajęcia indywidualne dla gr I poza PAI: w dn. 28.08.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 29.08-30.08.2019 w wymiarze 3h.

W dniach od 09.09 do 16.09.2019 r. będą odbywały się „Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej” w wymiarze 40 godzin.

W dniach 17.09-26.09.2019 r. będzie odbywało się „Grupowe poradnictwo specjalistyczne” w wymiarze 40 godzin

O miejscu i terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.