Rozpoczęcie przez Uczestników staży zawodowych!

Informujemy, że wszyscy uczestnicy projektu Aktywni zawodowo odbywają staż zawodowy. Gratulujemy!!!