Informacja dt. staży

PRACODAWCO, SZUKASZ STAŻYSTY? ZAPRASZAMY DO

Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,

które realizuje od czerwca 2018 r. projekt Aktywni zawodowo. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego

Czytaj więcej …