Informacja dt. staży

PRACODAWCO, SZUKASZ STAŻYSTY? ZAPRASZAMY DO

Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,

które realizuje od czerwca 2018 r. projekt Aktywni zawodowo. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego

Obecnie Uczestnicy kształcą się w 6 zakresach tematycznych:

– pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1 kV;

– pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac;

– florystyka i bukieciarstwo;

– kucharz z obsługą imprez okolicznościowych;

– magazynier z obsługą wózka widłowego; 

– opiekun osób starszych.

Po ukończeniu szkolenia  przewidziany jest 6 – miesięczny staż zawodowy, który przygotuje uczestników projektu do samodzielnego wykonywania pracy i pozwoli im nabyć doświadczenie w środowisku pracy.

Serdecznie zapraszamy Pracodawców prowadzących swoją działalność o profilu zbliżonym tematycznie do wymienionych wyżej kursów, którzy są zainteresowani przyjęciem na staż uczestników realizowanego przez nas projektu. Uczestnikom projektu wypłacane będzie stypendium stażowe za uczestnictwo w stażu z funduszy przeznaczonych na realizację projektu. Pracodawca lub jego pracownik w zamian za opiekę nad stażystą otrzyma wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł brutto!!!

Termin rozpoczęcia staży: maj 2019

Wszystkich pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż uczestników projektu prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Radomiu, ul. Czachowskiego 34, telefon:                          603 634 099