Informacja o zajęciach

Informujemy , iż rozpoczęły się  zajęcia dla gr 5.

Zajęcia indywidualne 02.03.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 04.03-08.03.2019 w wymiarze 3h, 08.02.2019-09.03 z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu

W dniach od 18.03 do 22.03.2019 r. będą odbywały się „Warsztaty rozwoju osobistego” w ramach PAI w wymiarze 30 godzin.

O miejscu i terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.