Informacja o zajęciach

Informujemy , iż rozpoczynają się kolejne zajęcia:

Zajęcia indywidualne 11.02.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 13.02-14.02.2019 w wymiarze 3h, 15.02.2019 z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu

O miejscu i terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.