Informacja o zajęciach

Informujemy, iż w dn. od 30.11.2018 odbyły się zajęcia indywidualne dla gr 3: Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h.

Informujemy, iż w najbliższym czasie odbędą się zajęcia:

Diagnoza sytuacji zawodowej 27.12-28.12.2018 w wymiarze 3h,

09.01,10.01,11.01.2019  z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu.

oraz zajęcia grupowe: Warsztaty rozwoju osobistego  od 14.01.2019 do 18.01.2019.

O miejscach i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.