Informacja o zajęciach

Informujemy, iż w najbliższym czasie odbędą się zajęcia indywidualne dla gr 2:

W dn.  19.11.2018 odbędzie Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2h, Diagnoza sytuacji zawodowej 22.11-08.12.2018 w wymiarze 3h, 15.12.2018  z zakresu IPD w wymiarze 2h  dla każdego Uczestnika Projektu.

oraz zajęcia grupowe: Warsztaty rozwoju osobistego  od 03.01.2019 do 09.01.2019.

O miejscach i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.