Rekrutacja ruszyła!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Aktywni zawodowo

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego (50 osób), w tym
  • osoby bezrobotne – osoby III profilu pomocy ( co najmniej 25 osób)
  • osoby niepełnosprawne (co najmniej 5 osób)
  • osoby/rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze

 1. Czachowskiego 34, 26-600 Radom
  Tel: 603 634 099
  e-mail: ‚aktywnizawodowo@interia.pl’